چاپ خبر
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی (دوره اول ) یکشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
جلسات آموزش مهارت مطالعه و یادگیری در کلاس با محوریت«عوامل موثر در موفقیت تحصیلی دانش آموزان »

از عوامل موثر در موفقیت تحصیلی دانش آموزان، موضوع «عواملی که بیشترین نقش را در موفقیت تحصیلی دارند» می باشد. لذا به منظور ارتقای مهارت های دانش آموزان در این خصوص، جلسات آموزشی پیوسته ای برای دانش آموزان پایه اول برگزار گردید و شیوه های مورد انتظار برای آنان تشریح گردید که به اجمال به آن اشاره می کنیم.

تاثیرگذاری چند عامل در پیشرفت وهزینه ای که هریک از آنها به ما تحمیل می کنند:

1.   اولین عامل بازخورد فعالیت دانش آموز به خودِ اوست که شامل: آزمون های کلاسی و معلم ساخته، آزمون های جامع تستی، آزمون های هماهنگ تشریحی، آزمون های نوبت و ... می باشد.

2.   روش فراشناخت. فراشناخت یعنی کمک به دانش آموز تا بتواند در مورد روش های مطالعه و یادگیری خودش به طور واضح صحبت کنند.

       شما دانش آموزان باید روش های موفق خودتان را کشف کنید.

3.   بازیابی. بازیابی یعنی مطالب را بعد از مطالعه کنار بگذارید و سعی کنید مطالب را از درون ذهن خودتان بیرون بکشید و به خاطر بیاورید. به عبارتی اول امتحان بدهید و بعد درس بخوانید. مطلبی را سخت یاد می گیرید بهتر یاد می گیرید. به جای چندین بار خواندن و یک بار امتحان دادن، چندین بار بازیابی کنیم.

4. پیوستگی بین آموزش و مطالعه وجود داشته باشد. به برنامه طراحی شده دانش آموزان توجه داشته باشید و از او بخواهید درباره برنامه مطالعاتی خود نظر بدهد. چرا امروز ریاضی و علوم و زبان را در برنامه گذاشتی؟ عصر هر روز درس همان روز مطالعه گردد.

در پایان از زحمات جناب آقای تقی زاده معاون فناوری بابت برگزاری این جلسات و آگاه ساختن دانش آموزان از عواملی که بیشترین نقش را در موفقیت تحصیلی دارند تقدیر و تشکر به عمل می آید.

 

 
 
 
انتهای پیام/.