چاپ خبر
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی (دوره اول ) دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
کلاس بندی مجازی دانش آموزان پایه هفتم براساس بازخورد فعالیت های آنان

از عوامل موثر در موفقیت تحصیلی دانش آموزان، موضوع تاثیرگذاری  بازخورد فعالیت دانش آموز به خودِ اوست که شامل: پرسش های تدریجی، آزمون های کلاسی معلم ساخته، آزمون های هماهنگ تشریحی، آزمون های نوبت و ... می باشد. به همین منظور، این آموزشگاه در نظر دارد برای پایه هفتم، 4کلاس مجازی برای سه مرحله در طول سال تعریف کندکه شامل کلاس A= فوق ممتاز(رتبه های 16-1) و B= ممتاز (رتبه های 30-17) و C= خوب  و D= متوسط یا نیاز به تلاش بیشتر می باشد. سطح بندی دانش آموزان در این کلاسها براساس میانگین نمرات ماههای مهر، آبان، هماهنگ تشریحی آبان، آذر و نوبت اول برای مرحله اول و بهمن و اسفند برای مرحله دوم و فروردین و   اردی بهشت برای مرحله سوم می باشد که در پایان هر مرحله رتبه بندی ها استخراج و دانش آموزان کلاسهای A و B  در سایت و تابلو اعلانات معرفی می گردند.

قابل ذکر است که فقط برای کلاسهای A و B اسامی اعلام می گردد اما  کلاس های C و D اعلام نمی گردد تا دیگر دانش آموزان با تلاش و پشتکار بیشتر به مراحل بعدی و بالاتر ارتقا یابند.

معرفی دانش آموزان فوق ممتاز

 
اسامی دانش آموزان فوق ممتاز عبارتند از : رحیم پور محمدمهدی + حقانی امیررضا + موسوی الوند و البرز+ اسماعیل زاده آرمین + جهانی  سهیل+
محمدیان بیشه  محمد+ نوروزی محمدرضا+ سلیمانی محمدرضا+ یحیی زاده امیررضا + خیراله زاده نیما + پورعلی  هربد+ میوه چی  پارسا + باعو   هانی+ قربانی  محمد  می باشند و دانش آموزان ممتاز عبارتند از:
 
داودی  بردیا + علی محمدی سیدرضا+ یوسفی  امیررضا + آرش   امید + شاهکلایی کارن+ پورحسین   حسام الدین + طالبی  ماهان+ جبرئیلی  ابوالفضل + رستگار سروش + نوذری  ارتا + آقاجانی  اهورا + فرحی   حسین+ پزشکی  سخا + حسینی  سیدپارسا + معصومی   مهیار  می باشند.
 
انتهای پیام/.