چاپ خبر
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی (دوره اول ) دوشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
اسید ها و باز ها
 اگراسیدها وبازها کشف نمی شدند بشر به بسیاری ازموفقیت های خود نمی رسید . اسیدها وبازها فواید بسیاری برای ما دارند ولی این موجب نمی شود که درهنگام کار با این مواد احتیاط نکنیم در بسیاری از موارد برای شناسایی اسیدها وبازها از شناساگرهای خانگی استفاده می شود واین نشان می دهد که می توان برای شناسایی این نوع مواد از مواد موجود در خانه نیز استفاده نمود.
 اگراسیدها وبازها کشف نمی شدند بشر به بسیاری ازموفقیت های خود نمی رسید . اسیدها وبازها فواید بسیاری برای ما دارند ولی این موجب نمی شود که درهنگام کار با این مواد احتیاط نکنیم در بسیاری از موارد برای شناسایی اسیدها وبازها از شناساگرهای خانگی استفاده می شود واین نشان می دهد که می توان برای شناسایی این نوع مواد از مواد موجود در خانه نیز استفاده نمود.

دبیر مربوطه: آقای زاهدیان

استاد مشاور: آقای حاجی تبار

محققان:

محمدامین آقابرارنژاد

محمد رضا افراز

رضا اکبرپور

سعید براری

 

برای دریافت، روی اطلاعات بیشتر... کلیک کنید.

انتهای پیام/.