چاپ خبر
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی (دوره اول ) یکشنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۳
شیوه ی مطالعه دروس علوم تجربی در متوسطه ی اول

براین باوریم که گوش دادن فعال در سرکلاس، قسمت عمده ای ازفهم مطالب را برای ما ممکن می سازد. برای تثبیت یادگیری کار در منزل را به عنوان بهترین گزینه پیشنهاد می کنیم.

کار در منزل در دو مرحله ی کلی صورت می پذیرد: 1- مرور درس گذشته   2-پیش خوانی درس آینده

  1. مراحل مرور درس گذشته:
  • خواندن متن درس از روی کتاب ویادداشت برداری ازنکات مهم(خلاصه نویسی)
  • حفظ مفاهیم ومطالب کلیدی با تمرین و تکرار شفاهی یا کتبی
  • استخراج سوال از متن درس وپاسخگویی به آن
  • حل سوالات کتابهای کار درخصوص همان فصل به صورت تستی وتشریحی با استفاده از داشته های آموزشی خود
  • استفاده از فیلم های آموزشی مربوط به همان فصل و تجزیه و تحلیل آن
  • ثبت نکات مبهم وپیگری موارد، تا رسیدن به تفهیم کامل
  1. پیش خوانی درس آینده

 دراین مرحله با نگاهی گذرا به تیترها، جداول، نمودارها  وجملاتی مهم از پاراگرافها بدون درنظر گرفتن جزئیات، می توانید با کلیات درس به صورت سطحی آشنا شوید وارتباط آن را با مفاهیم درس گذشته بیابید ودر پایان می بایست نکات مهم  را در چند جمله بیان نمایید.

واحد مشاوره ی دبیرستان شهید بهشتی بابل

انتهای پیام/.